Reizigersformulier

Mocht u binnenkort op reis gaan, dan zouden we graag wat informatie van u willen ontvangen zodat wij u een correct advies op maat kunnen geven. U kunt het Reizigersformulier online invullen en verzenden.
Wij verzoeken u om uw reisadvies uiterlijk 3 weken voor vertrek aan te vragen.

Belangrijke gegevens
 • waar u precies heen gaat
 • of u gaat rondreizen of dat u op een plek blijft (vermeldt bij rondreizen zo exact mogelijk uw route. Dit is voor ons belangrijk omdat u wellicht van een niet-malaria gebied naar een malaria gebied reist, of andersom)
 • hoe lang u op aangegeven locaties blijft
 • wat de reden van uw reis is, vakantie, werk, familiebezoek
 • of u nog bijzondere, risicovolle activiteiten gaat ondernemen, zoals duiken, verblijf >2500m hoogte, omgang met dieren, medische handelingen, seksuele contacten, tatoeage of piercing
 • hoe u gaat reizen, erg primitief, hotel, luxe, appartement
 • of u ooit eerder bent gevaccineerd, als kind, eerder voor een reis, in militaire dienst. Als u eerder vaccinaties heeft gehad en er is een vaccinatieboekje aanwezig, dan zouden wij die graag inzien.
 • Verdere belangrijke gegevens betreffende uw gezondheid en medicatiegebruik.
 Het reisadvies
 • Advies op maat over vaccinaties, malariaprofylaxe, adviezen over insecten, voeding enz.
 • Recept voor de eventueel benodigde vaccins en/of malaria tabletten.
 • Consult voor vaccinaties + eventuele vervolg vaccinaties

De kosten voor dit consult/advies staan hieronder vermeld

 • €25,- reizigersadvies + consult voor reizen per persoon
 • €15,- reizigersadvies per kind t/m 16 jaar
 • €35,- reizigersadvies + consult langverblijf > 3 maanden per persoon
 • €12,50 Malaria recept
 • €6,- vaccinatie paspoort
 • Naam vaccinatie Prijs per vaccinatie (per stuk)
  DTP € 30,-
  Gele koorts € 55,-
  Hepatitis A (+jr) € 50,-
  Twinrix € 60,-
  Hepatitis B € 50,-
  Typhim € 45,-
  Rabiës € 80,-

Let wel: het uitzoeken of u wel of niet gevaccineerd dient te worden en rekening moet houden met uw gezondheidssituatie en medicatie, kost de assistente tijd. Dit valt onder het reisadvies en betekent, ook indien u al voldoende beschermd bent, dat er wel een bedrag van €25,- in rekening wordt gebracht.

De rekening dient u contant te betalen bij de balie of via factuur. U dient zelf te declareren bij uw ziektekostenverzekeraar. Meeste zorgverzekeraars vergoeden 75% van de gemaakte kosten. Voor de exacte vergoeding verwijzen wij u naar uw eigen zorgverzekeraar.

Naar het Reizigersformulier