Astra Zeneca vaccin BELANGRIJK

Zoals u in het nieuws heeft kunnen lezen, is er een stop op het vaccineren met AstraZeneca bij mensen geboren in het jaar 1961 of later.
Patiënten uit onze praktijk die hier onder vallen en een oproep hadden ontvangen hebben reeds per mail of telefonisch bericht ontvangen dat hun afspraak voor de vaccinatie NIET doorgaat.

Wat betekent dit besluit voor vaccinatie vanuit huisartsenpraktijken?
Huisartsenpraktijken vaccineren met AstraZeneca in deze eerste vaccinatieronde:

  • mensen van 60 tot en met 64 jaar (geboortejaren 1956 t/m 1960). Dat kan gewoon doorgang vinden met AstraZeneca, daarvoor is het vaccin veilig genoeg gebleken.
  • Ook kan AstraZeneca nog steeds worden ingezet voor de thuisvaccinatie van niet-mobiele thuiswonende ouderen, die niet naar een GGD-locatie konden worden vervoerd, zolang zij 60 jaar of ouder zijn.
  • Tevens kan de vaccinatie doorgaan met het 60+deel uit de volgende medische hoog-risicogroepen: patiënten met het syndroom van Down (met geboortejaren 1946 t/m 1960) en patiënten met morbide obesitas (BMI >40) (met geboortejaren 1946 t/m 1960).

Mensen jonger dan 60 jaar die al wel een eerste AstraZeneca-vaccinatie hebben gekregen en daarbij géén ernstige bijwerkingen hebben gekregen, kunnen veilig de tweede prik van dit vaccin (12 weken na de eerste) gewoon krijgen, zo stelt de Gezondheidsraad.

Nieuws | Link van dit artikel