Declaratie zorgverzekering

De afgelopen weken hebben verschillende patiënten contact met Huisartsen Eemland opgenomen over afschrijving van kleine bedragen via hun zorgverzekering op naam van Huisartsen Eemland. Deze afschrijvingen zijn het gevolg van het contract dat Huisartsen Eemland met de zorgverzekeraar heeft afgesloten om de kwaliteit van de zorg te ondersteunen.

In het regeerakkoord is door het Ministerie van VWS opgenomen dat iedere Nederlander via zijn reeds betaalde zorgpremie een kleine inhouding krijgt voor de bekostiging van de wijksamenwerkingsverbanden en regionale zorgprojecten. De zorgverzekeraar heeft bepaald dat de vergoeding per ingeschreven patiënt wordt verdeeld. Iedere patiënt in de regio betaalt een bijdrage voor alle projecten in de regio. Dit kan soms verwarrende omschrijvingen opleveren voor de patiënt. Zo kan het voorkomen dat een adolescent een afschrijving ziet voor bijvoorbeeld ‘ouderenzorg’.

Huisartsen Eemland declareert deze kosten bij de zorgverzekeraars op basis van de patiëntbestanden welke afgelopen weken door de praktijken zijn aangeleverd bij VIPLive. Daarom ziet de patiënt de naam van Huisartsen Eemland op het overzicht van de zorgverzekering. Wij vinden het belangrijk om te benadrukken dat de bedragen niet ten koste gaan van het eigen risico van de patiënt en dat de declaraties zijn goedgekeurd door de zorgverzekeraar van de patiënt.

Nieuws | Link van dit artikel