Geneeskundige verklaring mondkapjes plicht

Vanaf 1 december geldt in Nederland in publieke binnenruimtes een mondkapjesplicht. Sommige mensen hoeven echter vanaf 1 december geen mondkapje te dragen op plekken waar dat verplicht is. Een behandelend arts mag geen geneeskundige verklaring afgeven over eigen patiënten.

De aangekondigde verplichting tot het dragen van een mondkapje geldt niet voor mensen die vanwege een beperking of ziekte geen mondkapje kunnen dragen. Politie en boa’s kunnen mensen vragen zelf aannemelijk te maken dat deze uitzondering voor hen geldt. Uw eigen huisarts mag geen verklaring maken of ondertekenen.

Dat heeft alles met de positie van de huisarts te maken die op de site van de KNMG helder wordt weergegeven: ‘Als behandelend arts moet je je kunnen concentreren op de behandeling. Een goede vertrouwensrelatie met de patiënt is daarvoor belangrijk. Die vertrouwensrelatie kan onder druk komen te staan wanneer je een voor de patiënt ongunstig oordeel geeft (bijvoorbeeld geen uitzondering voor het niet dragen van een mondkapje zien) en er een belangenconflict ontstaat.’

Nieuws | Link van dit artikel