Huisartsen de Burgt is een Nivel Peilstation

 

Onderzoek veehouderij en gezondheid

Uw huisarts werkt mee aan een onderzoek naar de mogelijke relatie tussen de woonomgeving en gezondheidsklachten. Voor dit onderzoek worden medische gegevens gebruikt uit het computersysteem van uw huisarts.

Privacy

Het Nivel besteedt veel zorg aan de bescherming van de privacy van patiƫnten en deelnemende zorgverleners. Uw gegevens worden bij het Nivel vertrouwelijk behandeld volgens de Wet bescherming persoonsgegevens; vanaf 25 mei 2018 volgens de nieuwe wetgeving Algemene verordening gegevensbescherming. Onderzoekers krijgen geen identificerende informatie zoals uw naam, adres of uw burgerservicenummer (BSN). De resultaten van het onderzoek zijn nooit herleidbaar tot individuele personen. Er is een privacyreglement opgesteld dat u kunt inzien bij de assistente of kunt opvragen bij het Nivel.

Vrijwillig

Als u desondanks bezwaar heeft tegen het gebruik van uw gegevens dan kunt u dat kenbaar maken aan uw huisarts of assistente. In dat geval worden uw gegevens niet in het onderzoek gebruikt.

Onderzoekers

Het onderzoek wordt uitgevoerd door het Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg (Nivel), in samenwerking met het Institute for Risk Assessment Sciences (IRAS) van de Universiteit Utrecht, Wageningen University & Research (WUR) en het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).

Meer informatie

Voor meer informatie over het onderzoek of voor het opvragen van het privacyreglement kunt u contact opnemen met het Nivel.

Postbus 1568

3500 BN Utrecht

Tel: 030-2729814

 

Nieuws | Link van dit artikel