Verandering urine inleveren

Verzoek om voor 10 uur s’ochtends urine in te leveren. Uitzonderingen hierop zijn:  

– Bij hevige klachten of verergering van klachten  

– op verzoek huisarts/pvk  

–  logistiek niet haalbaar (dit in telefonisch overleg met de assistente)

Nieuws | Link van dit artikel