Taken praktijkverpleegkundigen

De praktijkverpleegkundigen die werkzaam zijn binnen huisartsen de Burgt hebben een breed takenpakket. Zij zijn verantwoordelijk voor de zorg rondom de chronisch zieken en hebben daarvoor diverse spreekuren. Het doel van deze spreekuren is om te monitoren hoe het met de patiënten gaat. Tijdens deze spreekuren leren de patiënten met hun aandoening om te gaan en wordt bekeken of de huidige medicatie voldoende is. Het belangrijkste binnen deze zorg is echter dat mensen leren hoe ze buiten medicatie om het beste om kunnen gaan met hun aandoening. Verder geven zij adviezen over een gezonde leefstijl. Een gezonde leefstijl heeft vaak tot gevolg dat er minder medicatie ingezet hoeft te worden

CVRM spreekuur: Op dit spreekuur worden alle patiënten gezien die medicatie slikken voor de bloeddruk of lijden aan hart en vaatziekten. De patiënten komen 1-2 jaarlijks langs voor controle.

Diabetes spreekuur:  1-2 keer per jaar komen de patiënten bij de praktijkverpleegkundigen. Jaarlijks krijgt men een uitgebreid onderzoek in combinatie met een voetcontrole en bloedonderzoek.

COPD spreekuur: De patiënten die lijden aan deze longaandoening komen 1-2 jaarlijks langs voor longfunctie onderzoek en worden de onderwerpen als medicatie, inhalatietechniek en kwaliteit van leven besproken. Verder wordt er jaarlijks een longfunctietest gedaan.

Stoppen met roken: Op eigen verzoek of op advies van de huisarts komen mensen op dit spreekuur om te stoppen met roken. Hier wordt samen met de patiënt een stopplan gemaakt. Verder krijgt men vaak ondersteuning doormiddel van hulpmiddelen of medicatie en blijft men in contact met de praktijkverpleegkundige gedurende de stoppoging.

Astma spreekuur: Patiënten die lijden aan Astma komen jaarlijks langs voor inhalatie instructie en een longfunctietest. Verder worden de evt. klachten van mensen besproken en aangepakt door medicatie of leefstijladviezen. Ouders van jonge kinderen komen langs om te leren hoe zij en hun kinderen om moeten gaan met de klachten en evt. medicatie. Longfunctietesten worden pas op leeftijd vanaf 8 jaar afgenomen.

Ouderenzorg: Vanaf april 2016 zijn wij gestart met de ouderenzorg. Dit betekent dat de verpleegkundigen langs gaan bij kwetsbare ouderen. Dit zijn ouderen waarbij zorg nodig is maar waar het nog niet volledig in beeld is wat er precies nodig is. Wij gaan langs op verzoek van familie, thuiszorg of huisarts.

In samenwerking met de thuiszorg en ouderengeneeskundige word geprobeerd om indien nodig zorg zo snel en effectief mogelijk in te zetten. Doel is om ouderen zolang mogelijk op een verantwoorde manier thuis te laten wonen.