Klachtenformulier

Heeft u een op- of aanmerking of een klacht over de praktijk of specifiek over één van de medewerkers, dan adviseren wij u contact op te nemen met de desbetreffende persoon of het onderstaande klachtenformulier in te vullen. Doel is om het probleem  zo goed mogelijk op te lossen en het vertrouwen te herstellen.

Na maximaal 3 weken zal telefonisch of schriftelijk geantwoord worden. Wij streven naar een zorgvuldige beantwoording van uw vragen en opmerkingen.


Gegevens

Uw naam

Uw e-mailadres

De klacht gaat over:

Omschrijving klacht

Ja, ik heb de privacy statement gelezen en ga ermee akkoord dat mijn persoonsgegevens worden verwerkt door Huisartsen de Burgt.


Indien u daarna met een klacht blijft zitten kunt u zich wenden tot Stichting Klachten & Geschillen Eerstelijnszorg. Deze behandelt klachten tegen huisartsen en huisartsenposten in midden Nederland op een onafhankelijke basis.

Klachtencommissie SKGE:
Stichting Klachten & Geschillen Eerstelijnszorg
Postbus 8018
5601 KA  EINDHOVEN

T: 088- 0229100
Maandag t/m donderdag tussen 09.00 en 17.00 uur

Website: https://www.skge.nl/klacht-indienen

Email: info@skge.nl