Klachtenformulier

Heeft u een op- of aanmerking of een klacht over de praktijk of specifiek over één van de medewerkers, dan adviseren wij u contact op te nemen met de desbetreffende persoon of het onderstaande klachtenformulier in te vullen. Doel is om het probleem  zo goed mogelijk op te lossen en het vertrouwen te herstellen.

Na maximaal 3 weken zal telefonisch of schriftelijk geantwoord worden. Wij streven naar een zorgvuldige beantwoording van uw vragen en opmerkingen.


  Gegevens

  Uw naam

  Uw e-mailadres

  De klacht gaat over:

  Omschrijving klacht

  Ja, ik heb de privacy statement gelezen en ga ermee akkoord dat mijn persoonsgegevens worden verwerkt door Huisartsen de Burgt.


  Indien u daarna met een klacht blijft zitten kunt u zich wenden tot Stichting Klachten & Geschillen Eerstelijnszorg. Deze behandelt klachten tegen huisartsen en huisartsenposten in midden Nederland op een onafhankelijke basis.

  Klachtencommissie SKGE:
  Stichting Klachten & Geschillen Eerstelijnszorg
  Postbus 8018
  5601 KA  EINDHOVEN

  T: 088- 0229100
  Maandag t/m donderdag tussen 09.00 en 17.00 uur

  Website: https://www.skge.nl/klacht-indienen

  Email: info@skge.nl