Patiënten panel

Wat doet de patiënten adviesraad zoal?
Deze bekijkt de zorg door de ogen van de patiënten. Van u dus. Wanneer  het huisartsenteam plannen maakt t.a.v. patiëntenbeleid, gaat de patiënten adviesraad  na wat dat voor de patiënten betekent. Als er een voorstel wordt ingediend, dat mogelijk nadelig voor de patiënten kan zijn,dan zal de patiënten adviesraad  hier over in gesprek gaan met de coördinator van het huisartsenteam en alternatieven aangeven.

Lees verder


Leden

Dhr. A.J. Gerritsen

Mevr. A. Brand

Mevr. F. Faradj

Dhr. J. Wijndelts

Mevr. H.A. Poot

Mevr. J. van der Werf


Notulen

Notulen Patiëntenpanel April 2019

Notulen Patiëntenpanel Nov. 2018

Notulen patiëntpanel April 2018

Notulen Patiëntpanel Sept. 2017

Notulen Patiëntenpanel April 2017

Notulen Patiëntenpanel Febr 2017

Notulen patiëntenpanel Maart 2016

Notulen Patiënten Panel Nov. 2015