Patiënten panel

Wat doet de cliëntenraad zoal

Deze bekijkt de zorg door de ogen van de cliënt/patiënt. Van u dus. Wanneer de leiding van het huisartsenteam plannen maakt, gaat de cliëntenraad na wat dat voor de patiënten betekent. Als een voorstel misschien ten nadele van de patiënten kan uitpakken zal de raad dat melden en eventueel aangeven hoe het anders zou kunnen lees verder


Leden

Dhr. H. de Jong

Dhr. A.J. Gerritsen

Mevr. A. Brand


Mevr. F. Faradj

Dhr. J. Wijndelts

Mevr. H.A. Poot

Mevr. J. van de Werf


Notulen

Notulen patiëntpanel April 2018

Notulen Patiëntpanel Sept. 2017

Notulen Patiëntenpanel April 2017

Notulen Patiëntenpanel Febr 2017

Notulen patiëntenpanel Maart 2016

Notulen Patiënten Panel Nov. 2015