Taken doktersassistente

Baliemedewerkster is niet medisch geschoold;

 • Agendabeheer;
 • Patiënten ontvangen bij de balie;
 • Nieuwe patiënten inschrijven/ aanmelden;
 • Inkomende brieven van specialisten/andere instanties verwerken in dossier van de patiënt;
 • Huishoudelijke taken o.a. medische instrumenten steriliseren/inpakken.

Praktijk-/doktersassistente is wel medisch geschoold;

 • Bepaalt de urgentie van de zorgvraag aan de telefoon en de daarbij passende vervolgactie (triage);
 • Adviseert en informeert de patiënt;
 • Doet zelfstandig spreekuur o.a. bloeddruk meten/uitstrijkjes/wratten aanstippen enz.;
 • Draagt bij aan de organisatie van de praktijk;
 • Doet administratieve werkzaamheden;
 • Houdt patiëntgegevens bij;
 • Neemt bloed af, voor bepalingen in laboratorium;
 • Geeft reizigersadvies (mits extra scholing hiervoor gevolgd);
 • Verzorgt wonden;
 • Assisteert bij behandelingen door een huisarts;
 • Overlegt met huisarts;
 • Begeleidt stagiaires.

Bevoegdheden praktijkassistente worden uitgebreid met extra SOH-opleiding:

De SOH (Spreekuur Ondersteunend Huisarts) ondersteunt de huisarts bij zijn/haar werkzaamheden door zelfstandig semi-spoedeisende patiënten op haar spreekuur te zien. De SOH is speciaal opgeleid om diverse aandoeningen en klachten volgens een vastgesteld protocol te behandelen of door te verwijzen indien noodzakelijk.

Bij de Spreekuur Ondersteunend Huisarts kunt u terecht voor:

 • Neusbloedingen;
 • Keelpijn;
 • Voorhoofdsholteontsteking;
 • Scheur-, snij-, schaaf-, bijt-, en brandwonden;
 • Tand door de lip;
 • Een object dat is doorgedrongen tot de huid, bijvoorbeeld een splinter;
 • Huidreacties/-allergieën;
 • Teken- of insectenbeet;
 • Enkeldistorsie;
 • Teenletsel;
 • Urineweginfecties;
 • Verwijderen van spiraal.

Indien extra geschoold:

 • Hand-/pols trauma
 • Anticonceptie spreekuur
 • Hechten