Preventieconsult

Moet ik niet mijn cholesterol bepalen? of mijn bloeddruk laten meten? Dit zijn veel gehoorde vragen bij onze assistentes. Er is een test ontwikkeld door onze beroepsgroep die snel duidelijk kan maken of er nader onderzoek plaats moet vinden. Het zgn. Preventieconsult, dit zijn een aantal vragen die een inschatting van uw risico maken en mocht dit hoger zijn dan gewenst dan krijgt u het advies om de huisarts te benaderen. U vindt deze test onder het kopje ” formulieren” en dan “preventieconsult”